Hitra24

Videoreportasjer for

Hitra24.no 


Alle reportasjene filmet og redigert av Kim Edwin Jektvik

På noen av reportasjene er: Sten Egil Røvik med som journalist/reporter


Hitra24.no er lagt ned.